parallax background

Ismét barátságos volt a taekwondo

Már hagyománnyá vált az U-Chong Nemzetközi Teakwondo Szeminárium, Hódmezővásárhelyen. Több mint száz résztvevővel, több magyar és külföldi egyesületből, az óvodás korosztálytól a szeniorokig, mindenki hatalmas koncentrációval figyelte a két mester, Jae Hee Chang , 8. Dan, és In Yong Jo, 6. Dan mozdulatait, utasításait. A központban idén a koncentráció és a pontosság állt.

The U-Chong International Taekwondo Seminare became a tradition in Hódmezővásárhely. With more than one hundred participants from several Hungarian and foreign clubs from the age of four up to seniors, everybody concentrated on the movements and orders of the two masters Jae Hee Chang 8. Dan and In Yong Jo 6. Dan. The subject of this seminare was concentration and accuracy.

Az elmúlt évek sikere után, a Máté Taekwondo és Hapkido KHSE idén ismét megszervezte a 3. U-Chong Nemzetközi Teakwondo Szemináriumot, melyre több hazai csapat mellett, külföldről is érkezett közel harminc fő, hat egyesületből.

The Máté Taekwondo and Hapkido KHSE organized the 3. U-Chong International Taekwondo Seminare this year again, the participants were from domestic clubs and from abroad as well; nearly 30 people came from 6 clubs.

Végtelen türelemmel, kedvességgel, szeretettel, alázattal, teljes odaadással ismertették a résztvevőkkel a cseppet sem egyszerű feladatokat. A nagy precizitással levezényelt edzéseket a megszokott és elvárt fegyelmen kívül a folyamatos mókázás és a káprázatos bemutatók jellemezték. A mesterek külön kiemelték és megköszönték a hazai sportolók kedvességét és azt a mérhetetlen fokú baráti fogadtatást, ami leginkább ösztönözte őket, hogy idén ismét Magyarországra jöjjenek.

They showed the difficult tasks with patience and humility. The trainings, directed with high precision, were strict as usual, but contained continuous fun, jokes and demosntrations. The masters emphasized and thanked the kindness of the domestic sportsmen and the friendly reception, which encouraged their return to Hungary this year again.

Jae Hee Chang mester nagyon büszke arra, hogy a tavalyi évhez képest látványos fejlődés ment végbe a magyar sportolók teljesítményében. „Precízebbek, pontosabbak a mozdulatok, és aminek kifejezetten örülök, hogy kivétel nélkül, a legkisebb tanítványok szemében is látom a csillogást, hogy minden mozdulatuk szívből jön. Idén nem emeltünk ki egyetlen elemet sem a taekwondo – ból. Azt a célt tűztük ki, hogy megmutassuk miért fontosak a pontos, gyors és precíz mozdulatok, hogy a tanítványok megértsék miért hasztalan ész nélkül, pusztán erőből dolgozni.”

Master Jae Hee Chang was very proud that the Hungarian sportsmen could make such a spectacular development compared to last year. „Their movements are more precise, and I am very happy that I can see the glimmering in their eyes, that every movement comes from their heart. This year we did not choose a specific element of taekwondo. Our aim was to show why the fast and precise movements important so that the students could understand why it is useless to fight aimlessly.”

„Ismét egy sikeres szemináriumot tudhatunk magunk mögött. Idén első ízben Erdélyből, Romániából is érkeztek sportolók, igen jelentős létszámmal. A visszajelzések nagyon pozitívak, sőt, az egyesületekkel érkező hozzátartozók, barátok külön kiemelték mennyire hangulatos és szép városnak találták Hódmezővásárhelyt.” – osztotta meg az idei tapasztalatokat Máté Gergő, szervező.

„We had a successful seminare. This year sportsmen from Romania also participated in significant number. The feedbacks are really positive, even the relatives, friends coming with them emphasized how beautiful our town is” – said Gergő Máté, organizer.

Nagy Adoriáni Norbert, Romániából érkezett két sporttársával együtt. „Az elsődleges cél a tanulás, természetesen, de nagyon élveztem a küzdelem részt, főként, hogy lehetőségem volt új ellenfelekkel találkozni, kipróbálhattam magam teljesen ismeretlen sportolókkal szemben.”

Norbert Nagy Adoriáni arrived from Romania with two sports partner. „The primary aim was training of course, but I enjoyed fighting as well, especially I could fight with new, unknown sportsmen.”

Sándor Zoltán az Universum SE sportolója a baráti légkört emelte ki. „Többször vettem már részt a szemináriumon, idén is hatalmas élmény volt. Nagyon jó gyakorlási és tanulási lehetőség, a mesterek barátságos és közvetlen hozzáállásáról nem is beszélve.”

Zoltán Sándor from Universum SE emphasized the friendly environment. „I have participated on the previous seminars, this was also fantastic. It  is a great learning and practicing possibility, not to talk about the friendly and direct attitude of the masters.”

Lengyel Norbert, a Revolution Taekwondo mestereként érkezett csapatával Marosvásárhelyről. Első ízben vettek részt a szemináriumon, de már most leszögezték, hogy jövőre is itt lesznek. „Zseniálisak a mesterek. Nagyon viccesek, közvetlenek és rengeteg új dolgot tanulhatunk tőlük. Mi egy küzdő csapat vagyunk, így ezt a részt élveztük a legjobban.„

Norbert Lengyel , the master of Revolution Taekwondo arrived with his team from Marosvásárhely. This was the first time they participated, but they stated they will come back next year again. „The masters are fantastic. They are very funny and direct and we learned many new techniques. We are a fighting team, therefore this was our favourite part.”

Bense Jenő Attila, mester a kolozsvári egyesületből érkezett. „Romániából összesen 26-an, a mi egyesületünkből 9-en vagyunk jelen. Először veszünk részt a szemináriumon. Azt gondolom, mindig plusz tapasztalattal távozunk az ilyen rendezvényekről.”

Master Jenő Attila Bense from the club of Kolozsvár: „26 people came from Romania, 9 from my club. This is the first time we participate on this seminare. I think we can get useful experience from  these kinds of events.”

Az első nap végén a mesterek ismét találkozhattak a taekbo – val. Levezetés gyanánt egy órás „zenés taekwondo” zárta a napot, Máté Zsolt edző vezetésével. Chang mestert ismét lenyűgözte ez a mozgásforma, így a jövő évi U-Chong Szemináriumon, Németországban újfent Máté Zsolt mozgathatja meg a sportolókat.

At the end of the first day the masters met with the taekbo again. One-hour-long taekbo training closed the day. Master Chang was impressed by the training directed by Zsolt Máté trainer, therefore next year in Germany on the U-Chong Seminare he can move the sportsmen again.