parallax background

Edzőtábor 2:1-ben

Edzőtábor 2:1-ben

Training camp 2 in 1

Reggeli kelés, mozgás a friss levegőn, kemény munka a nap további részében. Csak három tényező a sok mellett, amire idén is sor került a Máté Taekwondo nyári táborában.

Getting up early, outdoor training, hard work all day. Three factors among many others that were present in this year’s summer training camp of Máté Taekwondo.

A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve az eddigi legjobban kialakult 5 napos nyári táborát szervezte meg idén a Máté Taekwondo egyesület Hódmezővásárhelyen. „Már 6 éve szervezünk nyári tábort a gyerekeknek, s míg régen csak napközis táborként működtünk, idén annyi jelentkező volt, hogy a kisebbek napközis tábora mellett párhuzamosan el tudtuk indítani a nagyobb gyerekek edzőtáborát is.”- mondta el Máté Gergő mester. Így idén két tábor működött párhuzamosan, ahol mindenki a maga tehetségének és fejlettségi szintjének megfelelően tudott gyakorolni, fejlődni.

Considering the experience of the previous years, this 5-day-summer camp was the best of Máté Taekwondo held in Hódmezővásárhely. „We have been organizing summer camps for children for 6 years, and while in the past we were only a daytime camp, this year we had so many applicants that beside the daytime camp for younger kids, we could start a training camp for older ones.”– said master Gergő Máté. So two camps worked parallel, where the applicants could practise and develop according to their skills.

Az egy hetes részvétel kemény munkával zajlott a közel 50 fő számára, de szerencsére a játékra is futotta az időből. Az érkezés után egy reggeli edzéssel indult a nap minden résztvevő számára. A kisebbek Gergő mester és Máté Mirabella vezetésével indították a napjukat egy 20 perces mikroedzéssel, ahol megkapták a kezdő hangulatot és lendületet. Ezt követően a megérdemelt reggeli következett majd egy kis szabad program.

That week was hard work for the nearly 50 participants, but luckily they had time for fun too. After arrival they had a morning training. Then the youngers had a micro training of 20 minutes led by master Gergő and Mirabella Máté, where they got the dynamism. Then they had breakfast and some free time activity.

A délelőtti bemelegítések közösen zajlottak a két csoport számára. Csoportokra bontva, a kisebbek játékos formában készültek fel a nap további részére. Gergő mester elmondta, hogy minden nap igyekeztek a lehető legváltozatosabban felépíteni az edzéseket, programokat. A kisebbek az alapokkal kezdték a hét elején, hiszen volt köztük olyan, aki csak nemrég ismerkedett meg ezzel a mozgáskultúrával. A hét vége felé már bonyolultabb dolgokat is lehetett velük gyakorolni. Aki kezdő, az büszkén sajátotta el az eddig ismeretlen és bonyolultnak tűnő mozdulatokat, s akinek nem ez az első nyári tábora, az pedig ismételhetett, gyakorolhatott. Meglátszott a fejlődés mindenkin, hiszen a hét vége felé már merészebb gyakorlatokat is el tudtak sajátítani.

The morning warm-up were the same for both groups. Then they were divided into groups, and the younger ones played different preparation games. Master Gergő told that they planned a varied training and programs for each day. The youngers started with the basics in the beginning of the week, as some of them was introduced to this sport only recently. As the week passed they could practice more and more difficult tasks. The beginners were proud to learn the unknown and difficult movements and those who returned could repeat and practice. Everybody advanced as they could learn more advanced techniques at the end of the week.

„Játszottunk, ebédeltünk és minden jó volt.”- mondta el Koncz Botond, az egyik legkisebb részvevője a napközis tábornak. „Nekem minden jó ebben a táborban. Az edzés, a többiek, az ebéd, minden. És én csendben szoktam maradni ebéd után a páston a pihenő idő alatt, de vannak, akik nem.” Talán ezt a mesterek is megbocsájtják a beszédesebbeknek, de az ebéd utáni szieszta kötelező része a tábornak, hiszen a sok munka mellett szükség van egy kis pihenőre is.

„We played, we had lunch and it was very good” – said Botond Koncz, one of the youngest participant of the camp. „For me everything that happens here is very good. The training, the others, the lunch, everything. And I stay silent after lunch during rest, but others do not.” Maybe the masters forgive the talkative participants, but the siesta after lunch is obligatory for everybody as they work hard in the camp.

 

Koncz Botond

Czékmán-Vajnai Lilla – aki a testvérével érkezett – Botival ellentétben, már nem először van itt a táborban. „Volt egy olyan husi az ebédnél amit nem szerettem, de minden tetszik. Játszunk, együtt edzünk a nagyokkal és a kicsikkel is. Nekem hétfőn volt a szülinapom és megünnepeltük a táborban. Ettünk sütit is! De a három legjobb dolog a közös edzés, a játszás és ha hamar megyünk ebédelni, akkor a játszóterezés. ” -mesélte nagy örömmel Lilla. Majd hozzátette, hogy lehet tanulni a nagyoktól, mert leülnek velük szembe, s le lehet utánozni azt, amit a nagyobbak már ügyesen csinálnak. Bár Boti azt mondta, hogy ő nem tanult semmit a nagyoktól, de hozzátette, nem baj, nagyon jó volt, hogy Gergő mester állított nekik egy csúszdát, s külön kiemelte, hogy jó hír, hogy lassú volt.

For Lilla Czékmán-Vajnai – who was there with her sister – this year’s camp is not the first one. „I did not like the meat in one of the dishes for lunch, but anyway I like the camp. We play games, we train together with the olders and the youngers. My birthday was on Monday and we celebrated it in the camp. We ate cake. But the three best things are the training, the games and if we go early for lunch we stop for playing on the playground.” – told us Lilla very happily. Then she added that they can learn from the olders because they sit down in front of them and they can copy their movements. Even though Boti emphasized that he did not learn anything from the olders, he added that it doesn’t matter because master Gergő brought a slide for them and he emphasized that it was very good because it was slow.

Czékmán-Vajnai Lilla

A kicsik mellett munkával indult a nagyok edzőtábora is a hét valamennyi napján, hiszen őket Máté Zsolt mester vezette. „Volt köztük versenyző, bemutatós, összefoglalva ők voltak a haladók. Nekik kellett egy hétre összeállítani egy változatos programot. Ami olyan jól sikerült, hogy hétfőn már azt éreztük, hogy péntek van.”- mondta el Zsolt mester.

The training camp for the olders also started with work every day of the week, as they were directed by master Zsolt Máté. „Among the participants there were fighters, demonstration team members, so they were the advanced level. I had to prepare a varied training program for them for a week. I did it so well that on Monday it seemed we are on Friday.” – told master Zsolt.

Hozzá a nagyok edzőtáborában 30 fő csatlakozott a 7 évestől egészen a 18 évesig. Ez jelentősen megnehezítette a munkát, hiszen más a teherbírása a különböző korosztályoknak, de kitartóan helyt álltak így is. Minden reggel futással indult a nap, amik közül a szerda kiemelkedett, hiszen Mártélyra indult a nagyobbik csoport futni, s bemelegíteni. „Ez a nap, illetve az ezt követő csütörtök volt a legintenzívebb az edzés.”-tette hozzá a mester.

There were 30 students in the advanced group from the age of 7 up to 18. It made the work much more difficult as the different age groups have different level of work capacity. Every day they started with running and Wednesday was the toughest since they ran to Mártély and did the warming-up there. „Wednesday and Thursday were the most difficult.” – added the master.

Megerősítette ezt Sárai Kata is, hiszen neki a csütörtöki futás volt a legkeményebb. „De nagyon jól esett, mert amikor visszaérünk azt éreztük, hogy megcsináltuk!” Katának ez már a sokadik edzőtábora, de lelkesen és kitartóan gyakorolta a rúgásokat, a kéztechikákat, a báziselemeket s a formagyakorlatokat is.

Kata Sárai agreed with her master’s opinion, since for her also Thursday was the most difficult day. „But it was very good when we returned because we felt that we did it!” Kata participated in several similar training camps but she enthusiastically practised the kicks, hand techniques, basic techniques and the poomsae as well.

Kucsera Milán, Sárai Kata

Csakúgy, mint Kucsera Milán, aki bár évek óta rendszeresen jár edzeni, és jó állóképességgel rendelkezik, mégis sikerült elfáradnia az 5 nap alatt. „Igyekszem magamból kihozni a maximumot. Emellett nagyon jól esik, ha tudok biztatni másokat, s engem is biztatnak, hogy jól csinálom.”

Just like Milán Kucsera, who even though has been practising for years and has good stamina, managed to get tired during the last 5 days. „I try to give the maximum. Besides it feels good to encourage others and to get the same from others if I do it well.”

Az ebéd utáni csendes pihenő természetesen nekik is járt, s délután folytatódott az edzés. Itt volt lehetőségük a nagyoknak az egyéni gyakorlásra, hiszen némelyikük övvizsgát is tett az utolsó nap délutánján.

They had after lunch rest also and in the afternoon the training went on. The advanced students had possibility for individual practice, since some of them had belt exam on the last day.

Gyakorlás teszi a mestert! Tartja a közmondás, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a nagyobbak milyen példával szolgáltak a kicsik előtt ezen az 5 napon. Az egyik kislány a nagyok kimunkált mozdulatsorait nézve utánozni kezdte a gyakorlatokat, hiszen látszott rajta, hogy ő is közéjük szeretne tartozni hamarosan.

Practice makes perfect! It is true as the advanced students gave very good example for the starters during these 5 days. One of the girls, after watching the movements of the olders, started to copy them, it seemed one day she would like to be among them.

A sport csapatépítő tevékenységét is ismerjük, és élő példát hordozott a Máté Taekwondo egyesület idei nyári tábor erre is, hiszen a nagyok közül többen annyira jól érezték magukat, s annyira fellelkesültek, hogy megbeszélték, a tábort követő héten külön is összegyűlnek, s folytatják a megkezdett gyakorlást, hiszen van még pár hét a battonyai edzőtáborig.

Sport has team building effect and this year’s summer camp of Máté Taekwondo was a good example of this, as some of the advanced students had such a good time, that they agreed to meet on the following week to keep on practising, since they have a few more weeks until the training camp at Battonya.

(Hódmezővásárhely, 2018. 07. 09.)