parallax background

Tengerparti roadshow

Tengerparti roadshow

Beach Rodadshow

 

„Bármit meg lehet csinálni, csak akarni kell!”    (Máté Zsolt mester.)

„Everything is possible, you just have to want it!” (Master Zsolt Máté)

A horvát nemzeti válogatott kérésére utazott két hétre Split városába a Máté Taekwondo és Hapkido Sportegyesület 5 fős kis serege.

A five-member small army of Máté Taekwondo and Hapkido travelled to the city of Split for the request of the Croatian National Team for two weeks.

Nagy izgalommal indultak útnak szeptember közepén, hiszen ilyen felkérésben eddig még nem volt részük. Egyrészt azért, mert hazánk határain kívül kellett tanúbizonyságot adniuk tudásukról és gyakorlottságukról, másrészt azért, mert 14 napon keresztül megállás nélkül napi átlag 2 bemutatót tartottak a szomszédos ország küzdősportos növendékeinek.

They left very excitedly in the middle of September, since they have not received such a request until now. On one side they had to show their knowledge and experience outside the borders of Hungary, on the other side they had to demonstrate twice a day on average during 14 days for the taekwondo students of this neighbouring country without a break.

Kucsera Milán, Máté Mirabella, Acsai Vivien, Gulyás Róbert(balról jobbra)

„Örömmel vettük a felkérést, hogy Horvátországban szeretnének egy taekwondot népszerűsítő roadshowt tartani Split környékén, s erre bennünket kértek fel. Abszolút támogatást kaptunk minden intézményből, ahol a gyerekek tanultak, hogy elutazhattak két hétre a tanulmányaikat itt hagyva, s ezért nagyon hálásak vagyunk.” – kezdte a gondolatait Máté Gergő, a Maté Taekwondo egyik vezetője.

„We were very glad when we received the request of making a taekwondo popularizing roadshow near Split in Croatia. We received full support from all the institutions where our students learn as they left their studies for this 2-week-period and we are very grateful for all the teachers and headmasters for letting them go.” – said Gergő Máté, one of the leaders of Máté Taekwondo.

„Split városában a taekwondos egyesületnek óriási létszámú tagja van. Több helyszínen, 300, 600, 700 fős tanítvány létszámú bázist tudhat magáénak a sportág ebben a városban. Mivel ők csak küzdelemmel foglalkoznak kint, ezért szerettek volna olyan bemutatót, amely ennél több, változatosabb. S ezzel még a létszámukat is tudják növelni.”-nyilatkozta Máté Zsolt mester.

„The taekwondo club in Split has a huge number of students. On the premises where we demonstrated there were 300, 600, 700 students from the club. Since they teach only fighting, they wanted a demonstration which is more than that and it shows a different aspect of this sport, so they can increase the number of their students.” – said master Zsolt Máté.

Hozzátette, hogy óriási élmény volt ezt a sorozatot 5 fővel megcsinálni. Az állandó bázisuk 10-15 fő, aminek most csak a harmada volt jelen. Mind szabadtéren, mind edzőtermekben várták őket, ahol kis változtatásokkal ugyanazt a koreográfiát előadva mutatták meg, hogy mitől lehet még színesebb, még több a sportág. „A sok bemutató megtartása is azt sugallta, hogy még többet kell edzeni itthon, hogy még jobb bemutatókat tudjunk tartani”-fejezte be a gondolatait a mester.

He added that it was a huge experience to accomplish this series of demonstrations with only 5 team members. Their usual team consists of 10-15 members, so only one-third of the that was present. They performed outdoor and indoor as well, where they presented mostly the same choreography to show how colorful this sport can be. „The huge number of performances showed us that we have to train even more to be able to present better.” – said the master.

A két hét derekán a csapat kiemelt szerepet és munkát kapott, hiszen hétvégére Splitből Budapestre utaztak, ahol a Koreai Kultúrális fesztiválon is felléptek, kiegészülve a csapat itthoni tagjaival. Annak ellenére, hogy közös gyakorlásra a távollét miatt nem volt lehetőségük, hatalmas sikert arattak hazánk fővárosában is.

After the first week the team had an important role and work, because they had to travel from Split to Budapest, where they demonstrated on the Korean Cultural Festival with the rest of the team. Even though they did not have chance to practice together because of the distance, they had huge success in the capital city.

(http://www.matetaekwondo.hu/2018/09/23/20180922koreaikulturalisfesztival/ )
A Horvátországban kiemelt sportágként támogatott taekwondo rendkívül színvonalas körülmények között zajlik. Európa- és világbajnokokkal, valamint olimpikonokkal is büszkélkedhet a szomszédos ország.

In Croatia taekwondo is a highly supported sport and the trainings are done in very good conditions. They have European and World Champions and even Olympic gold medalists.

A tengerpari élményeit összefoglalva Máté Mirabella azt mondta, hogy nagyon élvezte a helyet, az ellátást, a munkát. „Annyiszor tartottunk egy-egy bemutatót, hogy volt időm begyakorolni a mozdulatokat. 5 fővel kihívás volt ez a hét. A legnehezebb nap az volt, amikor 4 bemutatón kellett helyt állnunk.” Majd kiegészítette gondolatait azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetés volt olimpikonokkal találkozni. „Először remegtem, mikor kiléptünk eléjük. Hiszen híres emberek edzettek az orrunk előtt. Ez is motivált abban, hogy még jobban teljesítsünk.”

Summarizing her experiences on the beach, Mirabella Máté told that she enjoyed the place, the accomodation and the work. „We demonstrated so much that I had time to practice all the movements. With only 5 member,s this week was a challenge. The hardest day was when we had four demonstrations.” Then she added that she was honoured to meet with Olympic champions. „First I was trembling, when we stepped in front of them, as famous people trained in front of us. This was a motivation to be even better.”

Máté Mirabella

A mesterük, Máté Zsolt elmondta, hogy minden bemutató nagyon pörgött. Komoly fizikai állapot kellett, hiszen ennek az 5 főnek azt kellett megoldania, amit máskor kétszer, háromszor annyian tesznek meg. A zenés formagyakorlatok, a töréstechnika akrobatikai részekkel támogatta a látványt.

Their master Zsolt Máté told that all demonstrations were very fast. Perfect physical condition was essential, as this 5 people had to do the work of 10-15 team members. Music poomsae, breaking techniques were supported by acrobatic elements to be more spectacular.

Acsai Vivien, a legfiatalabb résztvevője ennek a kalandnak nagyon hálás szívvel emlékezett vissza erre a két hétre. „Nagyon nagy élmény volt számomra, hiszen olyan dolgoknak lehettem a szemtanúja, amiket itthon nem lehet látni. A horvát bajnokok örömmel jöttek oda hozzánk, s beszélgetni szerettek volna velünk. Sohasem gondoltam volna, hogy megtörténhet ilyen velem, hogy olimpikonokkal beszélgetek s barátkozhatok. Bár minden nap tanultunk, edzettünk, szerepeltünk, megérte minden egyes percéért.” – összegezte Vivien.

Vivien Acsai, who was the youngest member in this adventure was honoured to be part of the team and said: „It was a huge adventure for me because I could wittness things I have never seen before. The Croatian champions greeted us very warmly and tried to chat with us. I have never imagined that I could talk to Olympic champions and become their friend, Even though we studied, trained and demonstrated every day, it worth every second of the travel.” – summarized Vivien.

S csatlakozott ehhez a gondolathoz Kucsera Milán is, aki hatalmas lehetőségnek tekintette, hogy Magyarországról ezt az egyesületet hívták meg vendégszerepelni. „S innen is rám esett a választás, hogy kimehessek. Nagyon jó csapat töltött kint két hetet. Ez idő alatt apró dolgokban is csiszolódtam, hiszen lehetőségem volt gyakorolni.” – fejezte be mondandóját Milán, hozzátéve, három gondolatot: hála, öröm és megerősödés…

And this thought was taken by Milán Kucsera as well, who considered this invitation a huge possibility. „And I was chosen to be part of the team. A very good team spent that two weeks there. During this time I could develop in small things, as I had chance to practice” – finished Milán and then added three more thoughts: gratitude, joy and strength…

„Nagy fejlődés és eredmény volt ez a két hét. Minden bemutató más és más. Mindig van benne újdonság, izgalom. Nem voltak könnyű helyzetben a növendékeink. Óriási lehetőség és kihívás volt ez a csapat és az egyesület számára is, de remekül teljesítettek” – mondta el záró gondolatait Máté Gergő vezető edző.

„These two weeks were a big development and result. Every demonstration is different from the other.  Novelty and excitement is always part of them. Our students were in a tough situation. It was a huge possibility and challenge for the club but they completed it excellently.” – said finally Gergő Máté lead trainer.

A mihamarabbi viszontlátás reményében búcsúzott a csapat a tengerparttól, s jövőre várják őket vissza, hogy akkor is megmutathassák, hogy ezért a sportágért érdemes küzdeni.

The team said goodbye to the fantastic beaches hoping to return soon, and they are expected to return next year to show that it worth fighting for this sport.

 

(Hódmezővásárhely, 2018. 09.30.)